הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

אנו  ברשת מאני  (“מאני”) רואים חשיבות רבה בהנגשת אתרנו ושירותיו לכלל שכבות האוכלוסייה, ובפרט ביחס לציבור הגולשים בעלי המוגבלויות.

בהתאם לכך, השקענו באתרנו מאמצים ומשאבים רבים, לשם הנגשת שירותיו והמידע המצוי בו לציבור בעלי המוגבלויות, בין היתר באמצעות סרגל הנגישות של חברת נגיש בקליק בע”מ (להלן: “נגיש בקליק”) בהתאם להוראות המפורטות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013, לדרישות התקן הישראלי מס’ 5568 (“קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט”) לרמה AA , וזאת בהתאם לדרישות הנגישות שהוגדרו תחת קונסורציום הרשת הכלל-עולמית W3C(WCAG מהדורה 2.1) (בכפוף לשינויים והתוספות על-פי דרישות התקן הישראלי.)

סרגל הנגישות המוטמע באתרנו, כפוף לתנאי השימוש של נגיש בקליק.

הנגשת האתר מותאמת למרבית הדפדפנים המובילים כגון:

 • Opera
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

אפשרויות סרגל הנגישות וגלישה באתר

להלן חלק מן האפשרויות אותן מציע סרגל הנגישות לשם ביצוע התאמות אישיות שונות לנוחות המשתמש:

 • ניווט באמצעות מקלדת;
 • שינוי ניגודיות;
 • שינוי הגופן;
 • שינוי צבע הסמן של העכבר והגדלתו;
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים;
 • הדגשת קישורים.

נגישות כיתות הלימוד בבית הספר לייעוץ משכנתאות של מאני ובמשרדי מאני בשוהם

כיתות הלימוד בבית הספר לנדל”ן של מאני ומשרדי מאני בשוהם להלן: (“הכיתות והמשרד”)מונגשים לציבור בעלי המוגבלויות. יובהר כי התאמות הנגישות בין היתר כוללות:

 • מערכות עזר לשמיעה;
 • כיסאות נגישים;
 • שילוט נגיש בהתאם להנחיות הדין.

חניה למוגבלי ניידות אפשרית בחניית הנכים בבניין. יש גישה לכיתות ולמשרדים למוגבלי ניידות באמצעות מעלית מקומת הכניסה.

פניות בנושא האתר, הכיתות והמשרדים

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי חרף המאמצים הרבים אשר אנו משקיעים בהנגשת ותחזוקת אתרנו, ייתכן ויתגלו חלקים באתר אשר טרם הונגשו ו/או אשר אין באפשרותנו להנגיש וכן תקלות טכניות שונות. במידה ונתקלתם בקשיים בגלישה באתרנו, וכן בכל שאלה אחרת הקשורה בכך או ביחס להנגשה בכיתות ובמשרדים, ניתן לפנות לרכז הנגישות, אשר פרטיו מפורטים להלן:

מר ניצן רסקין, רכז נגישות

[email protected]

03-9722333